BanG Dream! 第二季

字幕组:DHR动研字幕组

发布日期:2019/01/20 01:49

文件大小:192.4MB

下载种子 磁力链接

【DHR百合组】[BanG Dream!第二季_BanG Dream!S2][03][繁体][720P][MP4] [192.4MB]


 

DHR招募人員:https://ppt.cc/fvEeUx

報錯:https://ppt.cc/fu2axx

【發布的碎碎念】

現在的插曲都流行放整首啦

 

                    DHR動研字幕組 2019年冬季開番表

width=300 width=300 width=300
width=300 width=300 width=300
width=300 width=300 width=300
width=300 width=300

 

 

Top